Slovenský register spoločností

Tento portál Vám slúži na získavanie informácií. Údaje pravidelne automatizovane aktualizujeme z obchodného registra, živnostenského registra a iných registrov, čím získavate stále najaktuálnejšie informácie.

Zobraziť zoznam Vyhľadať informácie

Prehľad najčastejších živností

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam činností zoradených podľa výskytov u spoločností zapísaných v obchodnom registri. Po kliknutí na činnosť môžete zobraziť všetky spoločnosti ktorú majú uvedenú činnosť zapísanú v živnostenskom registri a zároveň sú zapísané v obchodnom registri.

2670Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
2480Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie.
1983Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
1758Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
1751Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
1479Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
1231Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
1181Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
1073Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
1007Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
997Správa bytového a nebytového fondu
965Prekladateľské a tlmočnícke služby
933Finančný lízing
906Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
899Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
898Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
895Marketing a manažment
871Čistenie kanalizačných systémov
834Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
814Finančný a operatívny leasing
1 2 3 4 5 6 >> 50

Komentujte našu službu