Slovenský register spoločností

Tento portál Vám slúži na získavanie informácií. Údaje pravidelne automatizovane aktualizujeme z obchodného registra, živnostenského registra a iných registrov, čím získavate stále najaktuálnejšie informácie.

Zobraziť zoznam Vyhľadať informácie

Prehľad najčastejších živností

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam činností zoradených podľa výskytov u spoločností zapísaných v obchodnom registri. Po kliknutí na činnosť môžete zobraziť všetky spoločnosti ktorú majú uvedenú činnosť zapísanú v živnostenskom registri a zároveň sú zapísané v obchodnom registri.

802Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
749Prenájom strojov a prístrojov
747Pílenie, hoblovanie a impregnovanie dreva
720Nákup a predaj motorových vozidiel
702Reklamné a propagačné činnosti
695Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
693Prenájom automobilov
688Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
684Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
679Inžinierska činnosť - Obstarávateľské služby v stavebníctve
672Grafické práce na počítači
658Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
638Poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
623Výroba kovových konštrukcií a ich častí
618Kladenie zámkovej dlažby
601Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
589Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
579Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
576Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
560Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
1 2 3 4 5 6 7 >> 50

Komentujte našu službu