Slovenský register spoločností

Tento portál Vám slúži na získavanie informácií. Údaje pravidelne automatizovane aktualizujeme z obchodného registra, živnostenského registra a iných registrov, čím získavate stále najaktuálnejšie informácie.

Zobraziť zoznam Vyhľadať informácie

Prehľad najčastejších živností

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam činností zoradených podľa výskytov u spoločností zapísaných v obchodnom registri. Po kliknutí na činnosť môžete zobraziť všetky spoločnosti ktorú majú uvedenú činnosť zapísanú v živnostenskom registri a zároveň sú zapísané v obchodnom registri.

490Diskotekárska činnosť
489Obkladanie stien suchým spôsobom
487Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
486Dopravná zdravotná služba
485Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
482Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
481Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
481Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
479Grafické práce na počítači podľa predlohy
478Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
477Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
473Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
470Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
470Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
470Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
467Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
467Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
466Neverejné skladovanie
466Podnikatelské poradenstvo v predmete podnikania
461Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 50

Komentujte našu službu