Slovenský register spoločností

Tento portál Vám slúži na získavanie informácií. Údaje pravidelne automatizovane aktualizujeme z obchodného registra, živnostenského registra a iných registrov, čím získavate stále najaktuálnejšie informácie.

Zobraziť zoznam Vyhľadať informácie

Prehľad najčastejších živností

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam činností zoradených podľa výskytov u spoločností zapísaných v obchodnom registri. Po kliknutí na činnosť môžete zobraziť všetky spoločnosti ktorú majú uvedenú činnosť zapísanú v živnostenskom registri a zároveň sú zapísané v obchodnom registri.

460Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
459Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
455Komisionálny predaj
454Organizovanie kurzov, seminárov a školení
453Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
447Poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky
442Požičiavanie motorových vozidiel
441Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
440Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
440Sekretárske služby
436Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
435Krajčírske práce
434Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
434Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
426Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
421Upratovacie a čistiace služby
420Čalúnnictvo
419Forfaiting
418Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
417Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 50

Komentujte našu službu