Slovenský register spoločností

Tento portál Vám slúži na získavanie informácií. Údaje pravidelne automatizovane aktualizujeme z obchodného registra, živnostenského registra a iných registrov, čím získavate stále najaktuálnejšie informácie.

Zobraziť zoznam Vyhľadať informácie

Prehľad najčastejších živností

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam činností zoradených podľa výskytov u spoločností zapísaných v obchodnom registri. Po kliknutí na činnosť môžete zobraziť všetky spoločnosti ktorú majú uvedenú činnosť zapísanú v živnostenskom registri a zároveň sú zapísané v obchodnom registri.

416Nástrojárstvo
415Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
413Prenájom hnuteľného majetku.
412Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
409Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
405Pomocné stavebné práce.
404Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
402Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
402Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
402Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
400Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
400Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
395Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
390Výroba a montáž tieniacej techniky
389Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
388Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
388Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
388Omietkárske práce
387Reklamná, propagačná a výstavnícká činnosť
387Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> 50

Komentujte našu službu