Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých spoločností, ktoré majú zapísané v živnostenskom registri SR živnosť "Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora".

Diskusia ku činnosti