Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchuE2 - zariadenia s napätím do 1000 VE3 - bleskozvody

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých spoločností, ktoré majú zapísané v živnostenskom registri SR živnosť "Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchuE2 - zariadenia s napätím do 1000 VE3 - bleskozvody".

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchuE2 - zariadenia s napätím do 1000 VE3 - bleskozvody

Firmy s touto činnosťou na stránke Slovenských účtovných výkazov.

Diskusia ku činnosti