Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadenív rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. triedaAb1 - tlakové nádoby stabilné IV. triedaAb2 - tlakové nádoby stabilné III. triedaBa1 - kotly parné a kvapalinové V. triedaBb1 - tlakové nádoby stabiln

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých spoločností, ktoré majú zapísané v živnostenskom registri SR živnosť "Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadenív rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. triedaAb1 - tlakové nádoby stabilné IV. triedaAb2 - tlakové nádoby stabilné III. triedaBa1 - kotly parné a kvapalinové V. triedaBb1 - tlakové nádoby stabiln".

Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadenív rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. triedaAb1 - tlakové nádoby stabilné IV. triedaAb2 - tlakové nádoby stabilné III. triedaBa1 - kotly parné a kvapalinové V. triedaBb1 - tlakové nádoby stabiln

Firmy s touto činnosťou na stránke Slovenských účtovných výkazov.

Diskusia ku činnosti