Pokládka, montáž a údržba podzemných a nadzemných optických a metalických telekomunikačných vedení vrátane nadväzujúcich vedení a súborov

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých spoločností, ktoré majú zapísané v živnostenskom registri SR živnosť "Pokládka, montáž a údržba podzemných a nadzemných optických a metalických telekomunikačných vedení vrátane nadväzujúcich vedení a súborov".

Pokládka, montáž a údržba podzemných a nadzemných optických a metalických telekomunikačných vedení vrátane nadväzujúcich vedení a súborov

Firmy s touto činnosťou na stránke Slovenských účtovných výkazov.

Diskusia ku činnosti