Vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a revíznych skúšok výťahov dodávateľským spôsobom

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých spoločností, ktoré majú zapísané v živnostenskom registri SR živnosť "Vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a revíznych skúšok výťahov dodávateľským spôsobom".

Vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a revíznych skúšok výťahov dodávateľským spôsobom

Firmy s touto činnosťou na stránke Slovenských účtovných výkazov.

Diskusia ku činnosti